See and Feel


The world through my eyes

See and Feel | NATUUR | De herinnering

De herinnering
De herinnering
25 October 2009
Als het leven losgelaten is en op tranen van verdriet naar de herinnering drijft bij wie achter blijven zie je op een gegeven moment dat het verdriet vervormt, niet alleen scherpe kanten meer, maar er ontstaat een prachtige contour van het leven, die ons op den duur weer kracht zal geven.