See and Feel


The world through my eyes

See and Feel | SYMBOLIEK | Haar Dementie

Haar Dementie
Haar Dementie
02 January 2011

1.Mijn moeder is aan het dementeren en dit beeld geeft weer hoe het leven in een mist/flarden van dementie terecht komt.
2.Mijn moeder is aan het dementeren. Ieder leven kent zijn/ haar jaarringen, breuken en barsten. Zo ook het hare. Toch liet ze 'gevoel' niet zo makkelijk toe. Door haar dementie lijkt het net of de 'buitenste' bast eraf is en je dichter bij haar gevoel komt.
3.Ieder leven kent zijn/ haar jaarringen, breuken en barsten. Zo ook het hare. Toch liet ze 'gevoel' niet zo makkelijk toe. Door haar dementie lijkt het net of de 'buitenste' bast eraf is en je dichter bij haar gevoel komt.
4.Mijn moeder is aan het dementeren. Dit betekent afscheid nemen al voor het einde komt. Dit gaat gepaard met een stille traan omdat je haar 'als haar eigen persoon' weg ziet gaan.  Dwars door het stille verdriet heen is er echter ook een gouden randje... haar lach! Als we die zien weten we hoe moeilijk het ook kan zijn.... ze heeft het met momenten ook nog erg fijn.