See and Feel


The world through my eyes

See and Feel | Copyright

Copyright

Geen enkele foto op deze website mag worden verveelvoudigd of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze hetzij elektronisch, mechanisch, of enige andere manier, zonder voorafgaande, schriftelijke toestemming van Marijke Bekendam.

Alle foto's op deze website zijn auteursrechtelijk beschermd.
Voor alle foto´s geldt tenzij anders vermeld "© www.see-and-feel.com".
Dit houdt in dat foto´s van deze website niet zomaar gebruikt mogen worden.
Toestemming van de fotograaf is nodig. De fotograaf heeft als maker van de foto in beginsel het auteursrecht.
Het auteursrecht geeft de maker van het werk het exclusieve recht om dat werk te exploiteren.
De fotograaf beslist dus of een foto openbaar mag worden gemaakt en/of verveelvoudigd.
Het auteursrecht geeft de fotograaf ook enkele morele rechten, zoals het recht op naamsvermelding. Voor publicatie of vermenigvuldiging van een foto is dus toestemming nodig van de fotograaf. Particulier gebruik Indien je een particuliere website (niet commercieel!) hebt, dien je me van te voren een e-mail te sturen waarin wordt vermeld: Welke foto('s) je wilt gebruiken en waar (directe url van de website) op welke pagina (url van de webpagina).
Als ik de website geschikt acht voor gebruik van mijn foto('s), zal je van mij een bericht terug ontvangen met daarin toestemming voor gebruik.
Bij gebruik moet onder elke foto "© www.see-and-feel.com" staan waarbij de naam gelinkt moet worden naar http://www.see-and-feel.com.
De foto's mogen in geen geval veranderd of aangepast worden! Het direct doorlinken van plaatjes vanaf andere websites (deeplinking) is niet toegestaan.
Commercieel gebruik: Mocht u foto's in mijn fotoarchief geschikt achten om te gebruiken in elke vorm van een redactionele uiting (kranten, bladen, tijdschriften, internetsites etc.)dan dien ik eerst schriftelijk op de hoogte gebracht te worden.

Marijke Bekendam